connecting...
การจัดส่งสินค้า
คุณสามารถเลือกวิธีการให้เราจัดส่งสินค้าให้คุณได้ดังนี้

 

วิธีที่ 1 ส่งด้วย Promshai Delivery

สินค้าจะได้รับการจัดส่งถึงที่ ด้วยทีมจัดส่งของ Promshai Delivery
สะดวก เลือกวันจัดส่งได้ (เว้นวันอาทิตยและวันหยุุดนักขัตฤกษ์)
สามารถเลือกชำระค่าสินค้าตอนได้รับสินค้าแล้วได้


*ให้บริการเฉพาะพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (บางอำเภอ)

 

วิธีที่ 2 ส่งด้วย Kerry Express

สินค้าจะได้รับการจัดส่งถึงที่ ด้วยบริษัทขนส่ง Kerry Express
ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 วันทำการ
เหมาะกับสินค้าที่ต้องการใช้ด่วน และน้ำหนักน้อยถึงปานกลาง
สามารถติดตามและตรวจสอบสิ่งของผ่านเว็บไซต์ www.kerryexpress.com

รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น ก่อนเวลา 10:30 น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันเดียวกัน*
รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น หลังเวลา 10:30 น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันถัดไป*
*ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทขนส่ง Kerry Express

วิธีที่ 3 ส่งด้วย NIM Express

สินค้าจะได้รับการจัดส่งถึงที่ ด้วยบริษัทขนส่ง NIM Express
ใช้เวลาประมาณ 1 - 7 วันทำการ แล้วแต่พื้นที่ปลายทาง
เหมาะกับสินค้าที่ต้องการใช้ด่วน และน้ำหนักมาก
สามารถติดตามและตรวจสอบสิ่งของผ่านเว็บไซต์ www.nimexpress.com

รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น ก่อนเวลา 10:30 น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันเดียวกัน*
รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น หลังเวลา 10:30 น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันถัดไป*
*ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทขนส่ง NIM Express