category
add to cart
prev | 1 - 16 จาก 22 รายการ| next
Tetra - TetraMin Mini Granules
น้ำหนัก 45 กรัม
อาหารสำหรับปลาน้ำจืดเขตร้อนที่มีสารอาหารครบสมบูรณ์
ราคา 175.00 บาท
Tetra - TetraMin Mini Granules
น้ำหนัก 112 กรัม
อาหารสำหรับปลาน้ำจืดเขตร้อนที่มีสารอาหารครบสมบูรณ์
ราคา 375.00 บาท
Tetra - TetraPro Energy
น้ำหนัก 55 กรัม
อาหารสำหรับปลาน้ำจืดเขตร้อนทุกชนิด
ราคา 260.00 บาท
Tetra - Tetra Rubin (TetraColor Flakes)
น้ำหนัก 52 กรัม
อาหารเร่งสีสำหรับปลาน้ำจืดเขตร้อนทุกชนิดแบบ Flake
ราคา 250.00 บาท
Tetra - TetraBits
น้ำหนัก 93 กรัม
อาหารสำหรับปลาปอมปาดัวร์และปลาที่กินกลางน้ำหรือพื้นน้ำ
ราคา 215.00 บาท
Tetra - TetraBits
น้ำหนัก 300 กรัม
อาหารสำหรับปลาปอมปาดัวร์และปลาที่กินกลางน้ำหรือพื้นน้ำ
ราคา 760.00 บาท
Tetra - AquaSafe
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร
น้ำยาปรับสภาพสำหรับปรับสภาพน้ำประปาให้เป็นน้ำที่ปลอดภัยต่อการเลี้ยงปลา โดยจะกำจัดคลอรีน คลอราไมน และโลหะหนัก ได้ทันทีที่ใช้งาน
ราคา 190.00 บาท
Tetra - AquaSafe
ปริมาตร 250 มิลลิลิตร
น้ำยาปรับสภาพสำหรับปรับสภาพน้ำประปาให้เป็นน้ำที่ปลอดภัยต่อการเลี้ยงปลา โดยจะกำจัดคลอรีน คลอราไมน และโลหะหนัก ได้ทันทีที่ใช้งาน
ราคา 360.00 บาท
Tetra - AquaSafe
ปริมาตร 500 มิลลิลิตร
น้ำยาปรับสภาพสำหรับปรับสภาพน้ำประปาให้เป็นน้ำที่ปลอดภัยต่อการเลี้ยงปลา โดยจะกำจัดคลอรีน คลอราไมน และโลหะหนัก ได้ทันทีที่ใช้งาน
ราคา 600.00 บาท
Tetra - EasyBalance
ปริมาตร 250 มิลลิลิตร
ช่วยลดจำนวนครั้งการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ด้วยการทำให้ระบบแวดล้อมในตู้ได้สมดุล
ราคา 280.00 บาท
Tetra - Blackwater
ปริมาตร 500 มิลลิลิตร
น้ำยาปรับสภาพน้ำที่จะช่วยสร้างสภาพน้ำให้เหมือนกับ Black water ซึ่งเป็นลักษณะของน้ำที่มีอยู่ในลุ่มน้ำอเมซอน
ราคา 645.00 บาท
Tetra - Nitrate Minus
ปริมาตร 250 มิลลิลิตร
น้ำยาปรับสภาพน้ำเพื่อการลดไนเตรทอย่างถาวร สามารถควบคุมการเกิดตะไคร่ได้
ราคา 435.00 บาท
Tetra - Tetra Goldfish AquaSafe
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร
ใช้ปรับสภาพน้ำให้เหมาะกับการเลี้ยงปลาทอง
ราคา 150.00 บาท
Tetra - Tetra Goldfish AquaSafe
ปริมาตร 250 มิลลิลิตร
ใช้ปรับสภาพน้ำให้เหมาะกับการเลี้ยงปลาทอง
ราคา 315.00 บาท
Tetra - Tetra Test pH
ชุดทดสอบน้ำสำหรับน้ำจืด เพื่อให้ทราบถึงค่าความเป็นกรดด่าง (pH level)
ราคา 260.00 บาท
Tetra - Tetra Test NH3/NH4+
ชุดทดสอบน้ำเพื่อตรวจหาปริมาณแอมโมเนีย (Ammonia - NH3/NH4+)
ราคา 655.00 บาท
prev | 1 - 16 จาก 22 รายการ| next
loading...
ada AquaRaise do!aqua eheim hikari power house prodibio red sea red sea tetra Tropic Marin