category
add to cart
1 - 18 จาก 18 รายการ | หน้า 1
Power House
Power House - วัสดุกรอง Power House Soft Type S-size
ปริมาตร 1 ลิตร
วัสดุกรองคุณภาพสูง ขนาดเล็ก สำหรับตู้ที่ต้องการน้ำที่มี pH ต่ำ ช่วยทำให้กรองชีวภาพมีประสิทธิภาพยาวนาน และมีความสามารถในการควบคุมค่า pH
ราคา 1450.00 บาท
Power House
Power House - วัสดุกรอง Power House Soft Type S-size
ปริมาตร 5 ลิตร
วัสดุกรองคุณภาพสูง ขนาดเล็ก สำหรับตู้ที่ต้องการน้ำที่มี pH ต่ำ ช่วยทำให้กรองชีวภาพมีประสิทธิภาพยาวนาน และมีความสามารถในการควบคุมค่า pH
ราคา 5850.00 บาท
Power House
Power House - วัสดุกรอง Power House Soft Type M-size
ปริมาตร 1 ลิตร
วัสดุกรองคุณภาพสูง ขนาดเล็ก สำหรับตู้ที่ต้องการน้ำที่มี pH ต่ำ ช่วยทำให้กรองชีวภาพมีประสิทธิภาพยาวนาน และมีความสามารถในการควบคุมค่า pH
ราคา 1400.00 บาท
Power House
Power House - วัสดุกรอง Power House Soft Type M-size
ปริมาตร 5 ลิตร
วัสดุกรองคุณภาพสูง ขนาดเล็ก สำหรับตู้ที่ต้องการน้ำที่มี pH ต่ำ ช่วยทำให้กรองชีวภาพมีประสิทธิภาพยาวนาน และมีความสามารถในการควบคุมค่า pH
ราคา 5350.00 บาท
Power House
Power House - วัสดุกรอง Power House Hard Type S-size
ปริมาตร 1 ลิตร
วัสดุกรองคุณภาพสูงสำหรับตู้ที่ต้องการน้ำที่มี pH สูง ช่วยทำให้กรองชีวภาพมีประสิทธิภาพยาวนาน และมีความสามารถในการควบคุมค่า pH
ราคา 1450.00 บาท
Power House
Power House - วัสดุกรอง Power House Hard Type S-size
ปริมาตร 5 ลิตร
วัสดุกรองคุณภาพสูงสำหรับตู้ที่ต้องการน้ำที่มี pH สูง ช่วยทำให้กรองชีวภาพมีประสิทธิภาพยาวนาน และมีความสามารถในการควบคุมค่า pH
ราคา 5850.00 บาท
Power House
Power House - วัสดุกรอง Power House Hard Type M-size
ปริมาตร 1 ลิตร
วัสดุกรองคุณภาพสูงสำหรับตู้ที่ต้องการน้ำที่มี pH สูง ช่วยทำให้กรองชีวภาพมีประสิทธิภาพยาวนาน และมีความสามารถในการควบคุมค่า pH
ราคา 1400.00 บาท
Power House
Power House - วัสดุกรอง Power House Hard Type M-size
ปริมาตร 5 ลิตร
วัสดุกรองคุณภาพสูงสำหรับตู้ที่ต้องการน้ำที่มี pH สูง ช่วยทำให้กรองชีวภาพมีประสิทธิภาพยาวนาน และมีความสามารถในการควบคุมค่า pH
ราคา 5350.00 บาท
Power House
Power House - วัสดุกรอง Power House Mono Ball
ปริมาตร 1 ลิตร
วัสดุกรองเซรามิคทรงกลมความพรุนสูง เหมาะกับกรองแขวนหรือกรองบนตู้
ราคา 750.00 บาท
Power House
Power House - วัสดุกรอง Power House Mono Ball
ปริมาตร 3 ลิตร
วัสดุกรองเซรามิคทรงกลมความพรุนสูง เหมาะกับกรองแขวนหรือกรองบนตู้
ราคา 1750.00 บาท
ADA
ADA - Bio Rio
ปริมาตร 2 ลิตร
วัสดุกรองแบบชีวภาพมาตราฐาน ช่วยทำให้่ขบวนการกรองแบบชีวภาพสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ราคา 695.00 บาท
ADA
ADA - NA Carbon
ปริมาตร 750 มิลลิลิตร
มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงที่โดดเด่น โดยมีอัตราการดูดซับสูงกว่าถ่านกัมมันต์ชนิดธรรมดาที่ใช้สำหรับตู้ปลาสวยงาม ถึง 20 เท่า
ราคา 650.00 บาท
ADA
ADA - Bamboo Charcoal
ปริมาตร 1 ลิตร
วัสดุกรองชนิดดูดซับ ผลิตจากถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง
ราคา 800.00 บาท
BICOM
BICOM - Bafi Support
ปริมาตร 40 ลิตร
วัสดุกรองที่เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดแบคทีเรียอย่างรวดเร็ว มีรูปร่างเป็นแบบวงแหวน ช่วยเพิ่มการไหลเวียนออกซิเจนภายในเครื่องกรอง
ราคา 14000.00 บาท
Eheim
Eheim - Liberty BioFilter Cartridge 2 Pack
จำนวน 2 ชิ้น
ราคา 595.00 บาท
Eheim
Eheim - Liberty 3D Cabonized Cartridges 12 Pack
จำนวน 12 ชิ้น
ราคา 595.00 บาท
Eheim
Eheim - EHEIM bioMECH
ปริมาตร 2 ลิตร
ราคา 1260.00 บาท
Eheim
Eheim - EHEIM SUBSTRAT pro
ปริมาตร 1 ลิตร
ราคา 880.00 บาท
1 - 18 จาก 18 รายการ | หน้า 1
loading...